Francouzská cesta (Camino Frances)

Camino Frances nebo-li Francouzská cesta je nejznámější a nejvíce využívaná ze svatojakubských cest. Vede napříč severním Španělskem, prochází přes hory i náhorními planinami. Vzhledem k vysoké návštěvnosti je velmi dobře značená, cesty jsou upravené, ubytovny celoročně dostupné. Zvláště poslední úsek cesty je ale v letních měsících kvůli komercionalizaci poutí charakteristický spíše nechutnou tlačenicí a bojem o místa v ubytovně.

Francouzská trasa mohla být pro poutníky "zpřístupněna" v průběhu 11. století, kdy se podařilo více na jih zatlačit Maury. Do pustých nebo po bojích vylidněných míst podél cesty zvali panovníci francouzské osadníky. Z této skutečnosti pochází pojmenování cesty, doložené z Astorgy ve 12. století. Ve středověku byly podél cesty vybudovány četné útulky a postaveny hodnotné sakrální stavby.

Cesta začíná ve francouzském městečku Saint Jean Pied de Port nedaleko španělských hranic. Vede přes Pyreneje do Navarského království, severní částí provincie La Rioja, planinami Kastilie a Leonu. Za Leonem přetíná dvě horská pásma a vstupuje do Galicie. Délka trasy je 790 km.

Camino frances

 

Fotografie: 
výškové profily a rozvrh jednotlivých etap
rozvrh etap - 2. strana poutnického listu
pohled na městečko Saint Jean Pied de Port - výchozí bod trasy
klášter v Roncesvalles - výchozí místo na španělské straně
katedrála v Santiagu de Compostela