Cesty

Francouzská cesta (Camino Frances)

Camino Frances nebo-li Francouzská cesta je nejznámější a nejvíce využívaná ze svatojakubských cest. Vede napříč severním Španělskem, prochází přes hory i náhorními planinami. Vzhledem k vysoké návštěvnosti je velmi dobře značená, cesty jsou upravené, ubytovny celoročně dostupné. Zvláště poslední úsek cesty je ale v letních měsících kvůli komercionalizaci poutí charakteristický spíše nechutnou tlačenicí a bojem o místa v ubytovně.

Stránky