Původní cesta (Camino Primitivo)

Camino primitivo zní českým uším příliš primitivně, možná proto není v našich zemích tolik známá. Ve španělštině má ale její název ještě jiný význam - primitivo znamená také původní, starý (což je vlastně základ pro chápání pozdějšího přesunu významu na primitivy = staromilce). Camino primitivo je skutečně cesta, kterou se chodilo do Santiaga de Compostela nejdříve. Odkazuje totiž k dobám objevení hrobu sv. Jakuba a k počátkům poutnické tradice v 9. a na počátku 10. století n.l. Maurskému vlivu na Pyrenejském poloostrově tehdy totiž odolávalo jen severní Asturské království a Baskicko. První písemně zmíněná pouť biskupa z Le Puy v roce 951 tak byla se vší pravděpodobností vedena touto trasou, o mnohé oblasti, kterými vede Camino frances, se tehdy ještě bojovalo nebo byly pod nadvládou Maurů.

Trasa začíná v Oviedu, centru Asturie a sídelním městě historického Asturského království. Prochází členitou a hornatou krajinou Asturie, od jara do podzimu zářící svěží zelení. Za Tineem překračuje horské pásmo Sierra de Ablaniego a za Fonsagradou vstupuje do kraje oblých křivek - Galicie. V Melidě, ca 50 km od Santiaga, se napojuje na Francouzskou trasu. Z Ovieda až do Santiaga je dlouhá ca 320 km.

Trasa vede převážně španělským venkovem, střídají se zpevněné a nezpevněné cesty, což ocení nohy pěšího poutníka. V deštivém období jsou naopak některé části kvůli blátu obtížněji prostupné. Nenaleznete zde větší množství historických, náboženských nebo architektonických památek. V této oblasti stojí za zmínku především centrum Ovieda a pak město Lugo, s historickým centrem obehnaným nejzachovalejšími hradbami v Evropě. Perličkou jsou četné lázně pro unavené nohy poutníků. Camino Primitivo prochází mnohem méně poutníků, než další známé trasy, především na jaře a na podzim potkáte jen menší skupiny poutníků. To umožňuje intimnější a více duchovní pouť, na druhou stranu to ale znamená také méně ubytoven, v zimní části roku takřka kompletně uzavřené, a horší služby pro poutníky.